Ефикасност локалне самоуправе мерена новцем [део први]

Наша држава је пре две године спровела попис становништа, утврдила и представила резултате кроз Републички завод за статистику. Ове године Министарство финансија установило је Регистар запослених у јавном сектору и представило податке који се односе на укупан број радника (запослених и ангажованих) у локалној самоуправи и укупан износ плата (зарада и накнада) које су исплаћене тим чиновницима у локалним самоуправама.  Министарство локалне самоуправе је ове године утврдило нове групе развијености локалних самоуправа према економској моћи којом располажу становници ових локалних самоуправа (бдп по глави становника).

Сада је време да укрстимо податке из те три базе података. Резултате представљам у шест табела које садрже ранг листу, најбољих и најгорих, локалних самоуправа према следећим критеријумима:

  • месечном трошку којим функционисање локалне самоуправе оптерећује кућни буџет становника,
  • броју становника које опслужује један чиновник, односну на које долази један чиновник,
  • плати чиновника у локалној самоуправи.

Табела бр. 1/6 - НАЈСКУПЉИ

Назив општине

Цена локалне самоуправе по становнику

Просечна зарада чиновника

Развијеност према вредности дохотка по становнику

Љубовија

995

189.377,89

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Босилеград

875

54.742,89

Девастирано подручје, (<50% просека)

Прокупље

758

57.881,08

Развијеност 60% до 80% просека

Чајетина

708

65.240,95

Развијеност 80% до 100% просека

Бојник

653

65.302,10

Девастирано подручје, (<50% просека)

Ириг

639

128.603,33

Развијеност 60% до 80% просека

Житиште

639

77.440,76

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Кикинда

637

66.344,87

Развијеност 80% до 100% просека

Смедеревска Паланка

626

79.955,75

Развијеност 60% до 80% просека

Лајковац

620

71.091,72

Надпросечна развијеност

Просечна цена у Републици је 404 динара месечно по становнику. Изнад просека налазе се 62 општине. Најнижа цена је 187 динара месечно.  Када би овај износ помножили са 4 члана домаћинства видели би да се тај износ креће у распону од 748 динара до 3980 динара по домаћинству месечно.

Табела бр. 2/6 - НАЈЈЕФТИНИЈИ

Назив

Цена локалне самоуправе по становнику

Просечна зарада чиновника

Развијеност према вредности дохотка по становнику

Варварин

187

60.109,53

Девастирано подручје, (<50% просека)

Сврљиг

211

38.075,80

Девастирано подручје, (<50% просека)

Бајина Башта

222

64.307,96

Развијеност 60% до 80% просека

Ариље

226

55.258,06

Развијеност 80% до 100% просека

Ивањица

237

64.801,96

Развијеност 60% до 80% просека

Пожега

239

71.553,21

Развијеност 80% до 100% просека

Инђија

242

73.231,94

Развијеност 80% до 100% просека

Лучани

250

79.121,90

Развијеност 80% до 100% просека

Богатић

254

60.212,86

Развијеност 60% до 80% просека

Уб

256

54.071,09

Развијеност 60% до 80% просека

Поздрав!  Истина и Љубав побеђују.

[део 1/5]

Ефикасност локалне самоуправе мерена новцем [део други]

Однос између броја становника у општини и броја чиновника изражен је кроз следеће две ранг листе.

Табела 3/6 - НАЈНЕФИКАСНИЈИ

Назив

Број становника на који долази један чиновник

Просечна зарада чиновника

Развијеност према вредности дохотка по становнику

Босилеград

63

54.742,89

Девастирано подручје, (<50% просека)

Прокупље

76

57.881,08

Развијеност 60% до 80% просека

Чајетина

92

65.240,95

Развијеност 80% до 100% просека

Сурдулица

98

46.196,11

Девастирано подручје, (<50% просека)

Бојник

100

65.302,10

Девастирано подручје, (<50% просека)

Кањижа

101

45.149,83

Надпросечна развијеност

Кикинда

104

66.344,87

Развијеност 80% до 100% просека

Ражањ

110

55.241,06

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Чока

112

44.245,94

Развијеност 60% до 80% просека

Кучево

112

53.143,96

Девастирано подручје, (<50% просека)

Лајковац

115

71.091,72

Надпросечна развијеност

Ћићевац

121

54.219,02

Развијеност 60% до 80% просека

Голубац

121

59.415,02

Девастирано подручје, (<50% просека)

Житиште

121

77.440,76

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Бор

122

54.663,60

Развијеност 80% до 100% просека

Смедеревска Паланка

128

79.955,75

Развијеност 60% до 80% просека

Нова Варош

130

52.649,33

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Владичин Хан

131

51.400,67

Девастирано подручје, (<50% просека)

Лебане

133

58.577,90

Девастирано подручје, (<50% просека)

Гаџин Хан

133

73.833,99

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Димитровград

133

77.663,43

Развијеност 60% до 80% просека

Републички просек је на 185 становника долази један чиновник. Највећи број становника на који долази један чиновник је 449 становника.

[део други]

Ефикасност локалне самоуправе мерена новцем [део трећи]

Табела 4/6 - НАЈЕФИКАСНИЈИ

Назив

Број становника на који долази један чиновник

Просечна зарада чиновника

Развијеност према вредности дохотка по становнику

Темерин

449

193.005,14

Развијеност 80% до 100% просека

Варварин

321

60.109,53

Девастирано подручје, (<50% просека)

Сента

319

162.117,83

Надпросечна развијеност

Лучани

317

79.121,90

Развијеност 80% до 100% просека

Инђија

302

73.231,94

Развијеност 80% до 100% просека

Пожега

299

71.553,21

Развијеност 80% до 100% просека

Дољевац

293

92.568,07

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Бајина Башта

289

64.307,96

Развијеност 60% до 80% просека

Параћин

284

90.390,95

Развијеност 60% до 80% просека

Ивањица

273

64.801,96

Развијеност 60% до 80% просека

Бачка Топола

273

75.773,27

Развијеност 80% до 100% просека

Стара Пазова

259

79.974,11

Надпросечна развијеност

Бачка Паланка

257

66.298,38

Надпросечна развијеност

Пријепоље

257

72.657,24

Девастирано подручје, (<50% просека)

Шабац

255

69.805,73

Надпросечна развијеност

Крупањ

254

66.198,85

Девастирано подручје, (<50% просека)

Коцељева

248

67.227,27

Развијеност 60% до 80% просека

Ариље

244

55.258,06

Развијеност 80% до 100% просека

Тител

238

93.674,84

Развијеност 60% до 80% просека

Богатић

237

60.212,86

Развијеност 60% до 80% просека

Ефикасност локалне самоуправе мерена новцем [део четврти]

Најлежернији су чиновници у следећим општинама. Они узимају највеће плате.

Табела 5/6 - НАЈЛЕЖЕРНИЈИ

Назив

Просечна зарада чиновника

Развијеност према вредности дохотка по становнику

Темерин

193.005,14

Развијеност 80% до 100% просека

Љубовија

189.377,89

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Сента

162.117,83

Надпросечна развијеност

Ириг

128.603,33

Развијеност 60% до 80% просека

Тител

93.674,84

Развијеност 60% до 80% просека

Дољевац

92.568,07

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Тутин

92.363,45

Девастирано подручје, (<50% просека)

Параћин

90.390,95

Развијеност 60% до 80% просека

Пећинци

90.289,40

Надпросечна развијеност

Мали Иђош

89.519,07

Развијеност 60% до 80% просека

Сремски Карловци

87.817,97

Надпросечна развијеност

Бач

86.665,62

Развијеност 80% до 100% просека

Бела Паланка

84.868,22

Девастирано подручје, (<50% просека)

Мерошина

84.313,42

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Нова Црња

82.579,16

Развијеност 60% до 80% просека

Суботица

81.983,62

Надпросечна развијеност

Ужице

80.654,45

Надпросечна развијеност

Стара Пазова

79.974,11

Надпросечна развијеност

Смедеревска Паланка

79.955,75

Развијеност 60% до 80% просека

Деспотовац

79.915,63

Развијеност 60% до 80% просека

 

Ефикасност локалне самоуправе мерена новцем [део пети]

У свим анализираним општинама укупно је запослено и ангажовано 26.020 чиновника. Њихова просечна зарада је 45.149,83 динара. Не знам да ли се ово односи на бруто или нето износ, али укључује зараде, додатке и накнаде.

Табела 6/6 - „НАЈШТЕДЉИВИЈИ“

Назив

Просечна зарада чиновника

Развијеност према вредности дохотка по становнику

Сврљиг

38.075,80

Девастирано подручје, (<50% просека)

Сокобања

42.763,29

Развијеност 60% до 80% просека

Чока

44.245,94

Развијеност 60% до 80% просека

Велика Плана

45.023,93

Развијеност 60% до 80% просека

Кањижа

45.149,83

Надпросечна развијеност

Сурдулица

46.196,11

Девастирано подручје, (<50% просека)

Владичин Хан

51.400,67

Девастирано подручје, (<50% просека)

Нова Варош

52.649,33

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Кучево

53.143,96

Девастирано подручје, (<50% просека)

Пирот

53.249,86

Развијеност 80% до 100% просека

Смедерево

53.450,14

Развијеност 80% до 100% просека

Уб

54.071,09

Развијеност 60% до 80% просека

Ћићевац

54.219,02

Развијеност 60% до 80% просека

Бор

54.663,60

Развијеност 80% до 100% просека

Босилеград

54.742,89

Девастирано подручје, (<50% просека)

Кула

55.064,92

Развијеност 80% до 100% просека

Ражањ

55.241,06

Изразито недовољна развијеност, (<60% просека)

Ариље

55.258,06

Развијеност 80% до 100% просека

Сремска Митровица

55.296,24

Развијеност 80% до 100% просека

Мајданпек

56.569,56

Развијеност 60% до 80% просека

Неколико напомена на крају: из извештаја су изостављени градови Београд, Нови Сад и Ниш – нејасно је на који се ниво власти – градски или општински односе подаци. Изоставићу и опшине Прешево, Трговиште, Црна Трава, Медвеђа и Бујановац – по један чиновник долази на сваких 18-66 становника и цена локалне самоуправе је изнад 1000 динара по становнику. Изоставићу и Костолац – један чиновник долази на 649 становника, укупно је 21 чиновник.

Анализом су обухваћене „најпросечније“ општине, њих 134. Просечно на 185 становника долази један чиновник, просечно један чиновник кошта четворочлано домаћинство 1616 динара месечно, укупно је 19.729 чиновника запослених на неодређено време, а ангажованих разним уговорима је још 6.291. Просечна плата (зарада, додатак и накнаде) чиновника у органима локалне самоуправе је 45.149,83 динара месечно.

Поздрав!  Истина и Љубав побеђују.